Zákon  č.  193/2016 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
EKOLOGICKÁ ÚJMA. EKOLOGICKÁ ŠKODA.;PÉČE O VODNÍ ZDROJE A VODNÍ TOKY.;VYUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNÉ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ.;PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Ochrana přírody a krajiny.;Hornictví.;Geologický průzkum.;Ohrožení a poškození životního prostředí.;
Schváleno (Vydáno): 25.05.2016 Účinnost od: 02.07.2016
Uveřejněno v č. 72/2016 Sbírky zákonů na straně 3054