Nařízení  č.  209/2016 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA LESŮ.;MYSLIVOST.;FINANCE.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;
Schváleno (Vydáno): 15.06.2016 Účinnost od: 01.07.2016
Uveřejněno v č. 80/2016 Sbírky zákonů na straně 3202

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 45, 47 až 49, 51 a 57 nabývají účinnosti 1.9.2016.