Zákon  č.  222/2016 Sb.
Parlamentu České republiky
o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)
Oblasti úpravy:
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY.;STÁTNÍ (ÚSTAVNÍ) PRÁVO.;Právní předpisy. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí a krajů.;Přijetí, vyhlašování (publikace) předpisů. Sbírky zákonů a nařízení.;
Schváleno (Vydáno): 15.06.2016 Účinnost od: 01.01.2023
Uveřejněno v č. 87/2016 Sbírky zákonů na straně 3378