Zákon  č.  229/2016 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Operativní evidence.;Pokuty. Blokové pokuty.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Zbraně a střelivo (obecně).;Zbrojní průkaz. Zbrojní oprávnění.;
Schváleno (Vydáno): 15.06.2016 Účinnost od: 06.08.2016
Uveřejněno v č. 89/2016 Sbírky zákonů na straně 3410

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 22, 25 až 27, 33, 40 až 43, 61, 62, 66, 71, 83, 103, pokud jde o § 73a odst. 9, 116, 117, 121, 124, 126, 127, 129, 130, 132 a 140 a čl. IX nabývají účinnosti 6.8.2016. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.8.2017.