Zákon  č.  243/2016 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona
Oblasti úpravy:
Celní řízení.;Orgány státní celní správy a jejich pravomoc.;Clo a jeho ukládání.;Poplatky správní.;Daň z přidané hodnoty. DPH.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Zbraně a střelivo (obecně).;Statistika.;Předměty kulturní hodnoty.;
Schváleno (Vydáno): 14.07.2016 Účinnost od: 29.07.2016
Uveřejněno v č. 95/2016 Sbírky zákonů na straně 3595

Pozn.: Ustanovení čl. I a čl. XLV bodů 1, 4 a 18 nabývají účinnosti 1.8.2016. Ustanovení čl. XXXIII bodu 33 a čl. XXXIV bodu 3 nabývají účinnosti 1.9.2016.