Zákon  č.  250/2016 Sb.
Parlamentu České republiky
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Oblasti úpravy:
NÁHRADA ŠKODY V OBČANSKÉM PRÁVU.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;SPRÁVNÍ ORGÁNY. SPRÁVNÍ ÚŘADY.;Řízení proti mladistvým.;Zákaz činnosti.;Řádné opravné prostředky. Odvolání. Odpor. Námitky v občanském právu.;Pokuty. Blokové pokuty.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Blokové řízení.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Osoby právnické.;Osoby fyzické.;
Schváleno (Vydáno): 12.07.2016 Účinnost od: 01.07.2017
Uveřejněno v č. 98/2016 Sbírky zákonů na straně 3714

Pozn.: Též označován jako "přestupkový zákon" nebo "zákon o přestupcích".