Zákon  č.  256/2016 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ORGÁNY PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.;PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;
Schváleno (Vydáno): 14.07.2016 Účinnost od: 05.08.2016
Uveřejněno v č. 99/2016 Sbírky zákonů na straně 3788