Vyhláška  č.  266/2016 Sb.
Energetického regulačního úřadu
, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
Oblasti úpravy:
Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Tepelná energie. Teplo. Teplá voda. Pára.;Elektrická energie. Elektřina.;
Schváleno (Vydáno): 08.08.2016 Účinnost od: 01.01.2017 Zrušeno: 01.05.2022
Uveřejněno v č. 103/2016 Sbírky zákonů na straně 4076

zrušeno 79/2022 Sb.