Vyhláška  č.  280/2016 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
Oblasti úpravy:
Školy mateřské. Předškolní výchova. Předškolní zařízení.;
Schváleno (Vydáno): 29.08.2016 Účinnost od: 01.09.2016
Uveřejněno v č. 108/2016 Sbírky zákonů na straně 4346

Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodu 10 nabývá účinnosti 1.1.2017, ustanovení části první čl. I bodů 5 a 6 nabývají účinnosti 1.9.2017, a ustanovení části první čl. I bodů 12, 18 a 19 nabývají účinnosti 1.9.2020. Ustanovení části první čl. I bodu 11 pozbývá platnosti 31.8.2020.