Zákon  č.  297/2016 Sb.
Parlamentu České republiky
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Pokuty. Blokové pokuty.;Elektronická pošta. Elektronické prostředky. Datové schránky.;Rozvoj informačních systémů.;Právo na ochranu osobních údajů.;Elektronický podpis.;
Schváleno (Vydáno): 24.08.2016 Účinnost od: 19.09.2016
Uveřejněno v č. 115/2016 Sbírky zákonů na straně 4466