Nařízení  č.  314/2016 Sb.
Vlády České republiky
o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
Oblasti úpravy:
Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.;
Schváleno (Vydáno): 21.09.2016 Účinnost od: 01.10.2016
Uveřejněno v č. 123/2016 Sbírky zákonů na straně 4810