Zákon  č.  319/2016 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA.;Správa železniční dopravní cesty.;
Schváleno (Vydáno): 06.09.2016 Účinnost od: 01.04.2017
Uveřejněno v č. 125/2016 Sbírky zákonů na straně 4842