Zákon  č.  323/2016 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
MĚNA. OBĚH PENĚZ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Mince.;Bankovky. Státovky.;Padělání a pozměňování peněz.;Pokuty. Blokové pokuty.;Devizové hospodářství.;
Schváleno (Vydáno): 06.09.2016 Účinnost od: 18.10.2016
Uveřejněno v č. 126/2016 Sbírky zákonů na straně 4908