Vyhláška  č.  442/2016 Sb.
Ministerstva průmyslu a obchodu
, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb.
Oblasti úpravy:
Technická normalizace a typizace. ČSN a ON.;
Schváleno (Vydáno): 19.12.2016 Účinnost od: 01.01.2017 Zrušeno: 19.05.2018
Uveřejněno v č. 180/2016 Sbírky zákonů na straně 7034

zrušeno 73/2018 Sb.