Nařízení  č.  446/2016 Sb.
Vlády České republiky
o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2017
Oblasti úpravy:
Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Vojáci z povolání. Vojáci v činné službě.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 19.12.2016 Účinnost od: 01.01.2017 Zrušeno: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 181/2016 Sbírky zákonů na straně 7060