Zákon  č.  452/2016 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
PLATEBNÍ VZTAHY, ZÚČTOVACÍ A ÚVĚROVÝ STYK.;Česká národní banka.;Pokuty. Blokové pokuty.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;
Schváleno (Vydáno): 30.11.2016 Účinnost od: 13.01.2017
Uveřejněno v č. 183/2016 Sbírky zákonů na straně 7088

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 33 až 36, 40, 42 a 43 a čl. III nabývají účinnosti 13.1.2017. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.3.2017.