Zákon  č.  454/2016 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Daně z příjmů obecně.;Daň z příjmů právnických osob.;Daň z příjmů fyzických osob.;
Schváleno (Vydáno): 01.12.2016 Účinnost od: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 183/2016 Sbírky zákonů na straně 7108