Seznam  č.  FZ11/2016
Ministerstva financí
smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13g odst. 5 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění
Oblasti úpravy:
Mezinárodní smlouvy o ochraně a výměně informací.;Mezinárodní smlouvy o daních. Zamezení dvojího zdanění.;
Schváleno (Vydáno): 22.12.2016 Účinnost od: 22.12.2016 Zrušeno: 05.03.2021
Uveřejněno v č. 10/2016 Finančního zpravodaje na straně 2

zrušeno FZ03/2021