Zákon  č.  93/1918 Sb.
Národního shromáždění
o platu presidenta Československé republiky
Oblasti úpravy:
PREZIDENT REPUBLIKY.;Základní předpisy o mzdách a platech.;
Schváleno (Vydáno): 20.12.1918 Účinnost od: 27.12.1918 Zrušeno: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 17/1918 Sbírky zákonů na straně 84

zrušeno pro Čechy 10/1993 Sb.