Oznámení  č.  MV-75523-1/AS-2012
Ministra vnitra
, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě
Oblasti úpravy:
ARCHIVNICTVÍ.;Elektronická pošta. Elektronické prostředky. Datové schránky.;
Schváleno (Vydáno): 16.07.2012 Účinnost od: 16.07.2012
Uveřejněno v č. 65/2012 Věstníku Ministerstva vnitra