Zákon  č.  59/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů
Oblasti úpravy:
VÝKON ROZHODNUTÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ.;Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti. Odškodnění obětí násilného činu.;Majetkové sankce. Penále.;
Schváleno (Vydáno): 19.01.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 20/2017 Sbírky zákonů na straně 595