Zákon  č.  65/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Jedy, drogy, narkotika, psychotropní a omamné látky. Doping. Anabolika.;Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.;Státní kontrola.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Pokuty. Blokové pokuty.;
Schváleno (Vydáno): 19.01.2017 Účinnost od: 31.05.2017
Uveřejněno v č. 21/2017 Sbírky zákonů na straně 671