Sdělení  č.  19/2017 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu - Mezinárodní standard) a Přílohy II (Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky)
Oblasti úpravy:
Mezinárodní smlouvy v oblasti školství, kultury a sportu.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Jedy, drogy, narkotika, psychotropní a omamné látky. Doping. Anabolika.;
Schváleno (Vydáno): 13.03.2014 Účinnost od: 01.01.2015 Zrušeno: 24.04.2017
Uveřejněno v č. 10/2017 Sbírky mezinárodních smluv na straně 1754

zrušeno 26/2017 Sb.m.s.