Zákon  č.  92/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
Oblasti úpravy:
FINANČNÍ KONTROLA.;Daně obecně.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Mezinárodní smlouvy o daních. Zamezení dvojího zdanění.;
Schváleno (Vydáno): 08.03.2017 Účinnost od: 01.04.2017
Uveřejněno v č. 36/2017 Sbírky zákonů na straně 1026