Zákon  č.  99/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA.;Krajské úřady. Magistrát.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 08.03.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 39/2017 Sbírky zákonů na straně 1070