Zákon  č.  144/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;
Schváleno (Vydáno): 19.04.2017 Účinnost od: 01.06.2017
Uveřejněno v č. 51/2017 Sbírky zákonů na straně 1386