Zákon  č.  150/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Zastupitelské úřady.;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.;
Schváleno (Vydáno): 19.04.2017 Účinnost od: 01.07.2017
Uveřejněno v č. 52/2017 Sbírky zákonů na straně 1434