Zákon  č.  170/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
Oblasti úpravy:
Daně z příjmů obecně.;Daň z přidané hodnoty. DPH.;Daně obecně.;
Schváleno (Vydáno): 04.04.2017 Účinnost od: 01.07.2017
Uveřejněno v č. 61/2017 Sbírky zákonů na straně 1570

Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nabývá tento zákon účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj. 1.7.2017.