Zákon  č.  199/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SILNIČNÍ DOPRAVA.;PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Řidičský průkaz.;Řidiči motorových vozidel.;Silniční přeprava osob a zavazadel.;
Schváleno (Vydáno): 07.06.2017 Účinnost od: 01.07.2018
Uveřejněno v č. 72/2017 Sbírky zákonů na straně 2052