Zákon  č.  200/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Příspěvek na bydlení.;Rodičovský příspěvek.;Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.;
Schváleno (Vydáno): 08.06.2017 Účinnost od: 01.10.2017
Uveřejněno v č. 72/2017 Sbírky zákonů na straně 2057

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1, 3 až 10, 35, 37 až 39, 43 až 45 a části čtvrté a šesté nabývají účinnosti 1.10.2017. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2018.