Zákon  č.  201/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;Zdravotničtí pracovníci.;
Schváleno (Vydáno): 08.06.2017 Účinnost od: 01.09.2017
Uveřejněno v č. 72/2017 Sbírky zákonů na straně 2065