Zákon  č.  203/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;
Schváleno (Vydáno): 08.06.2017 Účinnost od: 13.07.2017
Uveřejněno v č. 72/2017 Sbírky zákonů na straně 2109

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 5 a 6 nabývají účinnosti 1.8.2017. Ustanovení čl. IV nabývá účinnosti 13.7.2017. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2018.