Zákon  č.  204/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
CENNÉ PAPÍRY.;Účetnictví.;Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Obchod s cennými papíry. Makléř.;Kapitálový trh.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;
Schváleno (Vydáno): 07.06.2017 Účinnost od: 13.08.2017
Uveřejněno v č. 73/2017 Sbírky zákonů na straně 2122

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1, 2, 4, 5, 59, 97, 213 až 216, 267 až 280, 282 až 289, 291 až 294, 307, 353 až 369, 372 a 376, čl. III bodů 1 a 3, čl. V bodů 2 a 5 až 7, čl. VI, čl. VII bodů 1, 4 až 7, 13 a 14, čl. X bodů 1, 3, 4, 6 až 8, čl. XII a čl. XIII nabývají účinnosti 13.8.2017. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 3.1.2018.