Zákon  č.  205/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;SPRÁVA SPOJŮ. SPOJE. TELEKOMUNIKACE.;OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;Veřejné telekomunikační a datové sítě.;Elektronická pošta. Elektronické prostředky. Datové schránky.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 07.06.2017 Účinnost od: 01.08.2017
Uveřejněno v č. 74/2017 Sbírky zákonů na straně 2234