Zákon  č.  206/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY.;Zákaz rasové diskriminace (apartheidu).;Zabezpečení v nezaměstnanosti.;Pracovní podmínky osob se změněnou pracovní schopností.Zdravotně postižení;Práva a povinnosti organizace (zaměstnavatele).;Práva a povinnosti pracovníků.;Zprostředkování zaměstnání. Zprostředkování práce.;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Správa v rozmisťování pracovních sil, úřady práce.;
Schváleno (Vydáno): 08.06.2017 Účinnost od: 29.07.2017
Uveřejněno v č. 74/2017 Sbírky zákonů na straně 2253

Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodů 3 až 6, bodů 8 a 9, bodů 25 až 30 a bodu 33 nabývají účinnosti 1.10.2017.