Sdělení  č.  43/2017 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království o letecké dopravě
Oblasti úpravy:
Bahrain. Bahrajnský stát.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o dopravě a přepravě.;
Schváleno (Vydáno): 22.01.2016 Účinnost od: 31.07.2017
Uveřejněno v č. 23/2017 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7250