Nález  č.  207/2017 Sb.
Ústavního soudu
sp. zn. Pl. ÚS 10/12 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Práva a povinnosti pracovníků.;Práva a povinnosti organizace (zaměstnavatele).;Zánik pracovního poměru. Výpověď.;
Schváleno (Vydáno): 23.05.2017 Účinnost od: 14.07.2017
Uveřejněno v č. 75/2017 Sbírky zákonů na straně 2266