Vyhláška  č.  209/2017 Sb.
Ministerstva průmyslu a obchodu
o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
Oblasti úpravy:
Státní kontrola.;Elektronická pošta. Elektronické prostředky.;Veřejné telekomunikační a datové sítě.;
Schváleno (Vydáno): 26.06.2017 Účinnost od: 01.09.2017
Uveřejněno v č. 76/2017 Sbírky zákonů na straně 2297