Vyhláška  č.  210/2017 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Závodní stravování. Školní stravování. Stravování v zařízeních.;
Schváleno (Vydáno): 26.06.2017 Účinnost od: 01.09.2017
Uveřejněno v č. 76/2017 Sbírky zákonů na straně 2300