Vyhláška  č.  211/2017 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech
Oblasti úpravy:
OZNAČOVÁNÍ PŮVODU ZBOŽÍ.;CHOVATELSTVÍ DROBNÝCH ZVÍŘAT A ZAHRÁDKÁŘSTVÍ.;Cestovní pas. Výjezdní doložka. Vízum.;Prvotní evidence.;Vývoz a dovoz věcí.;Ochrana zvířat.;
Schváleno (Vydáno): 27.06.2017 Účinnost od: 01.08.2017
Uveřejněno v č. 76/2017 Sbírky zákonů na straně 2301