Sdělení  č.  212/2017 Sb.
Ministra vnitra
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 10.07.2017 Účinnost od: 14.07.2017
Uveřejněno v č. 76/2017 Sbírky zákonů na straně 2302