Sdělení  č.  42/2017 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o přijetí konsolidovaného seznamu změn a doplňků k přílohám Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
Oblasti úpravy:
VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA. PLAVBA.;Mezinárodní smlouvy o dopravě a přepravě.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 01.01.2017 Účinnost od: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 22/2017 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7090