Vyhláška  č.  213/2017 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
Oblasti úpravy:
Rostlinná výroba.;Semenářství. Semena.;
Schváleno (Vydáno): 12.07.2017 Účinnost od: 01.08.2017
Uveřejněno v č. 77/2017 Sbírky zákonů na straně 2306