Vyhláška  č.  214/2017 Sb.
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Mapy, mapování, kartografie.;Zeměměřictví.;
Schváleno (Vydáno): 10.07.2017 Účinnost od: 01.09.2017
Uveřejněno v č. 77/2017 Sbírky zákonů na straně 2312