Nařízení  č.  215/2017 Sb.
Vlády České republiky
o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti
Oblasti úpravy:
Cestovní pas. Výjezdní doložka. Vízum.;Diplomatické osoby.;
Schváleno (Vydáno): 10.07.2017 Účinnost od: 18.07.2017
Uveřejněno v č. 78/2017 Sbírky zákonů na straně 2322