Vyhláška  č.  216/2017 Sb.
Českého báňského úřadu
, kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb.
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Hořlaviny, výbušniny, trhaviny a třaskaviny.;Bezpečnost práce (obecně).;Ochrana proti účinkům hořlavých, výbušných a třaskavých látek.;Střelmistři a pyrotechnici.;
Schváleno (Vydáno): 10.07.2017 Účinnost od: 01.08.2017
Uveřejněno v č. 79/2017 Sbírky zákonů na straně 2330