Sdělení  č.  45/2017 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Změny č. 3 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti
Oblasti úpravy:
Mezinárodní smlouvy o pasech a vízech.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Slovensko. Slovenská republika. Slovenský stát.;Cestovní pas. Výjezdní doložka. Vízum.;
Schváleno (Vydáno): 17.08.2016 Účinnost od: 08.10.2016
Uveřejněno v č. 25/2017 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7299