Sdělení  č.  46/2017 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ ÚZEMÍ. STÁTNÍ HRANICE.;Rakousko. Rakouská republika.;Slovensko. Slovenská republika. Slovenský stát.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 29.09.2015 Účinnost od: 01.08.2017
Uveřejněno v č. 25/2017 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7307