Nařízení  č.  217/2017 Sb.
Vlády České republiky
o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti
Oblasti úpravy:
Zbraně a střelivo (obecně).;Bezpečnost práce (obecně).;Technická bezpečnost zařízení.;
Schváleno (Vydáno): 10.07.2017 Účinnost od: 01.08.2017
Uveřejněno v č. 80/2017 Sbírky zákonů na straně 2346