Nařízení  č.  218/2017 Sb.
Vlády České republiky
o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozního řádu
Oblasti úpravy:
Zbraně a střelivo (obecně).;Bezpečnost práce (obecně).;Technická bezpečnost zařízení.;
Schváleno (Vydáno): 10.07.2017 Účinnost od: 01.08.2017
Uveřejněno v č. 80/2017 Sbírky zákonů na straně 2354